skip to Main Content
06-51 45 18 84 info@studiescool.nl
Studiebegeleiding

Studiebegeleiding

Ik geef studiebegeleiding waarbij ik mij vooral focus op het aanleren van de juiste leerstrategie. Zo groeit het zelfvertrouwen en krijg je een enorme “ik-kan-het-boost”. Ik werk daarbij puur vanuit jouw behoefte. De kleinschaligheid geeft mij volop de gelegenheid om je te helpen, aan te moedigen en om te werken aan jouw zelfvertrouwen.

Bijlessen

Bijlessen

Ben je op zoek naar bijles in rekenen, wiskunde, natuurkunde, biologie of scheikunde in het voorgezet onderwijs of wil je bijles voor het basisonderwijs in of rond Doetinchem? Dan ben je bij mij aan het juiste adres! De bijlessen vinden plaats bij Studiescool, op school of bij jou thuis.

Studieproblemen

Studieproblemen

Er wordt in het onderwijs steeds meer een beroep gedaan op de zelfwerkzaamheid van leerlingen. Dit kan veel problemen opleveren voor leerlingen met specifieke leerproblemen. Met name leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum of kinderen met ADHD kan ik hierbij helpen

0%
Over naar het volgende jaar/niveau
0%
Geslaagd vmbo/mavo/havo/vwo

Studiebegeleiding SAAI?! Echt niet!!
Ga jij met mij de uitdaging aan??

Back To Top